• Projekti – Përfshirja e grave të  bashkesive etnike tregun e punës
    Projekti – Përfshirja e grave të bashkesive etnike tregun e punës

    i financuar nga BE-ja

european-union-flag_zps6d5d2693mk-lgflag

Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga IQF ANTIKO dhe CARE Deutschland-Luxemburg e.V.

Postimet / shpalljet /-e fundit

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale
with No Comments

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale.” Wci Antico, ishte në mesin e organizatave më të suksesshme e cila në kuadër të fuqizimit të grave përveç tjerash arriti të punësojë 34 gra … Lexo më shumë

NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI I SHTIPIT
with No Comments

 Kursiste e diplomuar ka fituar një komplet të produkteve kosmetike për të filluar karrierën e saj të pavarur. Për kënaqësinë tonë të madhe, Burçin Demirova nga Shtipi – kursiste në kuadër të BE projektit ‘’Përfshirja e grave të bashkësive etnike … Lexo më shumë

MASAT AKTIVE TË AGJENCIONIT PËR PUNËSIM TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
with No Comments

 TRAJNIMЕ – TRAJNIMI PËR  PROFESIONE TË KËRKUARA  Shpallje  Publike  për masën aktive: (OP 2017 MASA 3. 3.B) Trajnime për mbështetje të profesioneve të kërkuara në tregun e punës. Qëllimi I shpalljes publike : Shpallje publike për personat fizik. Vlenë prej … Lexo më shumë

Hulumtimi për Punësimin e Grave
with No Comments

Hulumtimi për Punësimin e Grave Project Study Report_All languages_EU Project_Inclusion of Ethnic Minority Women in the Labor Market

REALIZIMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
with No Comments

Sipas projektit, 30 gra të papuna realizuan 3 muaj praktikë profesionale në sektorin e biznesit dhe në institucionet publike. ANTIKO, së bashku me organizatat medijatore vendore të përfshira në projekt, vazhdimisht kanë qenë në kërkim  të punëdhënësve potencialë. Pas kryerjes … Lexo më shumë