Manastir– Trajnime të realizuara në temë: “Bazat е zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”

with No Comments

  Më 14,15,16,17-03.2017 u mbajtë katër trajnime, në temë: “Bazat e zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun … Lexo më shumë

Shtip– Trajnime të realizuara në temë: “Bazat е zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”

with No Comments

Më 01,02,09,10-03.2017 në Shtip u mbajtë katër trajnime, në temë: “Bazat e zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në … Lexo më shumë

TETOVË – Trajnime të realizuara në temë: “Bazat е zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”

with No Comments

Më 02-03.2017 u mbajtë trajnimi dy-ditor në temë: “Bazat e zhvillimit të biznesit dhe të vetëpunësimit”, dedikuar për gratë  e bashkësive etnike jo shumicë. Aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e … Lexo më shumë