E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Shtipi

with No Comments

E rëndësishme!!! Afati i fundit është vazhduar deri më 2 dhjetor 2016. Ky tekst fillimisht është botuar në 7 nëntor 2016 Inicjativa  qytetare e femrave  ANTIKO nga Shkupi dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V, shpallin thirrje për ekspertë/te lokale nga Shtipi interesuar … Lexo më shumë

E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Manastiri

with No Comments

E rëndësishme!!! Afati i fundit është vazhduar deri më 2 dhjetor 2016. Ky tekst fillimisht është botuar në 7 nëntor 2016 Inicjativa  qytetare e femrave  ANTIKO nga Shkupi dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V, shpallin thirrje për ekspertë/te lokale nga Manastiri interesuar … Lexo më shumë

E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Kumanova

with No Comments

E rëndësishme!!! Afati i fundit është vazhduar deri më 2 dhjetor 2016. Ky tekst fillimisht është botuar në 7 nëntor 2016 Inicjativa  qytetare e femrave  ANTIKO nga Shkupi dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V, shpallin thirrje për ekspertë/te lokale nga Kumanova interesuar … Lexo më shumë

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Shkupi

with No Comments

Inicjativa  qytetare e femrave  ANTIKO nga Shkupi dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V, shpallin thirrje për ekspertë/te lokale nga Shkupi interesuar të angazhohen për organizimin dhe mbajtjen e  punëtorive kreativo – edukative për fëmijë të moshës 5 deri në 10 vjeç. Ekspertët … Lexo më shumë

THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Tetova

with No Comments

Inicjativa  qytetare e femrave  ANTIKO nga Shkupi dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V, shpallin thirrje për ekspertë/te lokale nga Tetova interesuar të angazhohen për organizimin dhe mbajtjen e  punëtorive kreativo – edukative për fëmijë të moshës 5 deri në 10 vjeç. Ekspertët … Lexo më shumë