Финалeн настан за презентирање на резултатите од ИПА повеќегодишната Програма за развој на човечките ресурси 2007-2013.

со Нема коментари

АНТИКО зеде учество на Финалниот настан за презентирање на резултатите од ИПА повеќегодишната Програма за развој на човечките ресурси 2007-2013. Исто така зедовме активно учество во Саемот на проекти со тоа што ги претставивме резултатите и продуктите од проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“, како и во дебатата на тема „Социјални услуги и социјална интеграција на локално ниво“. Финалниот настан беше реалзииран од страна на МФ/ЦФЦД, МТСП и МОН.