Спроведување на стручните-верификувани и останати тренинзи

со Нема коментари

  Едни од најважните активности – спроведувањето на стручните-верификувани и останати тренинзи. Вкупно 167 жени од 5те општини земаа учество во 18 – тримесечни курсеви, кои им озвозможија идно вработување и/или самовработување. Од нив 70% учествуваа во лиценцирани курсеви за … Прикажи повеќе

Спроведување на три месечна професионална пракса

со Нема коментари

Согласно со проектот, 30 невработени жени реализираа 3 месечна професионална пракса во бизнис секторот и јавните установи. АНТИКО заедно со локалните медијатори во континуитет спроведуваше мапирање на потенцијални работодавачи. Откако се изврши предфиналната селекција, АНТИКО испрати Дописи за воспоставување соработка … Прикажи повеќе

Спроведена прва тркалезна маса во Куманово

со Нема коментари

На 04.07.2017 година, во Куманово , АНТИКО во партнерство со CARE Германија – Луксенбург спроведе  тркалезна маса со социалните партнери на тема “Создавање на овозможувачка околина за вклучување на жените на пазарот на трудот“ Одзивот на преставниците од релевантните институции … Прикажи повеќе

Спроведување обука за државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ на тема: “Родова едукација”

со Нема коментари

ОХРИД 01.06.2017 ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ  Втор ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ и од Локалните Центри за вработување на Скопје, Куманово, Битола, Штип и Тетово; како … Прикажи повеќе

Спроведување обука за државни службеници на тема: “Родова едукација”

со Нема коментари

Охрид 31.05.2017 Во моментов го спроведуваме првиот ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ и од Локалните Центри за вработување на Скопје, Куманово, Битола, Штип и … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,15,16-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вештини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,07,08,-09,10.02.2017 година во Куманово се одржа четри дена обуки на тема: „Родови концепти“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,19,20-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вестини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

1 2 3 4 6