Лифлет „Таа гради иднина“ за корисници

со Нема коментари

Во прилог можете да го преземете лифлетот „Таа гради иднина“, наменет за корисниците. Во него можете да ги пронајдете клучните информации за проектот Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот, целите и активностите кои се планираат. Лифлетот … Прикажи повеќе