Доделување на сертификати

со Нема коментари

Доделување на сертификати за учество во тренинг програмата и на стручните-верификувани и останати тренинзи. Тимот на АНТИКО организираше 5 настани за доделување на сертификатите од спроведената тренинг програма. За таа цел се подготвија 326 сертификати, односно за секоја учесничка по … Прикажи повеќе

Спроведување на стручните-верификувани и останати тренинзи

со Нема коментари

  Едни од најважните активности – спроведувањето на стручните-верификувани и останати тренинзи. Вкупно 167 жени од 5те општини земаа учество во 18 – тримесечни курсеви, кои им озвозможија идно вработување и/или самовработување. Од нив 70% учествуваа во лиценцирани курсеви за … Прикажи повеќе

Спроведување на три месечна професионална пракса

со Нема коментари

Согласно со проектот, 30 невработени жени реализираа 3 месечна професионална пракса во бизнис секторот и јавните установи. АНТИКО заедно со локалните медијатори во континуитет спроведуваше мапирање на потенцијални работодавачи. Откако се изврши предфиналната селекција, АНТИКО испрати Дописи за воспоставување соработка … Прикажи повеќе

Соработка со Агенцијата за вработување и со Центрите за вработување од 5те општини

со Нема коментари

  ЖГИ.АНТИКО редовно соработуваше со Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно со Центрите за вработување од 5те општини. Соработката се реализираше преку размена на информации за целните групи кои се регистрирани во Центрите, како и за претставување и актуелизирање … Прикажи повеќе

Спроведена втора тркалезна маса во Скопје

со Нема коментари

На 14.07.2017 година, во салата на ОУ “Браќа Рамиз Хамид”ја спроведовме втората тркалезна маса на тема Мотивациска средба за вклучување на жените од етнички заедници на пазарот на трудот. Динамична  дискусија, работна атмосфера и медиумска покриеност на настанот кој се … Прикажи повеќе

Втора тркалезна маса-Битола

со Нема коментари

На 13.07.2017 година, во салата на општина Битола  ја спроведовме втората  тркалезна маса на тема: „Мотивациска средба за вклучување на жените од етнички заедници на пазарот на трудот“. Настанот  се одржа во рамките на ЕУ проектот Вклучување на жени од … Прикажи повеќе

Втора тркалезна маса-Куманово

со Нема коментари

На 12.07.2017 година,во  КУМАНОВО се одржа  втората тркалезна маса на тема Мотивациска средба за вклучување на жените од етнички заедници на пазарот на трудот. Голем број на присутни и заинтересирани учесници кои со нивните  дискусији,и дадоа посебна  работна атмосфера. Медиумска … Прикажи повеќе

Втора тркалезна маса-Штип

со Нема коментари

На 11.07.2017 година,во  Штип се одржа  втората тркалезна маса на тема: „Мотивациска средба за вклучување на жените од етнички заедници на пазарот на трудот“. Голем број на присутни и заинтересирани учесници кои со нивните  дискусији,и дадоа посебна  работна атмосфера. Медиумска … Прикажи повеќе

Втора тркалезна маса во Тетово

со Нема коментари

На 06.07.2017 година, Тетово  ја спроведовме втората  тркалезна маса на тема: „Мотивациска средба за вклучување на жените од етнички заедници на пазарот на трудот“. Настанот  се одржа во рамките на ЕУ проектот Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот … Прикажи повеќе

1 2