Организирање на професионална пракса во јавниот и бизнис секторот за 30 жени од етничките заедници од Скопје, Куманово, Штип, Битола и Тетово

ЖГИ АНТИКО од 08.05.2017 до 20.07.2017 година организира  професионална пракса во рамките на проектот „Вклучување на жени од етничките заедници во пазарот на трудот“. Во текот на месец  мај, јуни и јули 30 млади жени (по 6 од секоја општина) … Прикажи повеќе

Спроведување обука за државни службеници на тема: “Родова едукација”

со Нема коментари

Охрид 31.05.2017 Во моментов го спроведуваме првиот ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ и од Локалните Центри за вработување на Скопје, Куманово, Битола, Штип и … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,15,16-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вештини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,07,08,-09,10.02.2017 година во Куманово се одржа четри дена обуки на тема: „Родови концепти“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,19,20-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вестини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Штип Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,26,27-12.2016 година во Штип се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – … Прикажи повеќе

Штип Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,19,20-12.2016 година во Штип се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – … Прикажи повеќе

Штип Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На 15,16,27,28,-03.2017 година во Штип се одржа четри обуки на тема: „Родови концепти“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – … Прикажи повеќе

1 2 3