Trajnim dy ditor për nëpunësit shtetëror në temën: “Edukimi gjinor”

with No Comments

OHËR 01.06,2017

Dita e dytë e trajnimit dy-ditor në temën “Edukimi gjinor”. Grupet e synuara të trajnimit janë nëpunës  shtetërorë të Agjencionit për punësim të RM dhe të Qendrave  Lokale për punësim  Shkup, Kumanovë, Manastir, Shtip dhe Tetovë; si edhe  përfaqsues  të organizatave medijatore  lokale të 5 komunave –  përfaqësues të organiizatave civile. Ky aktivitet  realizohet në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga WCI Antico në partneritet me CARE  Deutschland / Luxembourg e.V.

WCI Antico është shfrytëzues të grantit institucional CIVICA Mobilitas ..