THIRRJE PËR ANGAZHIM-FACILITATOR (LEHTËSUES)

with No Comments

 

THIRRJE PËR ANGAZHIM-FACILITATOR (LEHTËSUES)

Për facilitimin e ngjarjeve të organizuara për shkëmbim të informatave dhe vendosje të dialogut me partnerë social në temën e përfshirjes së grave të bashkësive etnike jo shumicë në tregun e punës në komunat e:

Shkupit, Tetovës, Manastirit, Kumanovës dhe Shtipit

CARE Deutschland/Luxembourg dhe Shoqata IQFI ANITKO Shkup, ka nevojë për dy ekspertë të interesuar/që zotërojnë ekspertizën në facilitimin (lehtësimin) e ngjarjeve për shkëmbim të informatave dhe vendosje të- dialogut me palët e interesuar për kërkim të zgjidhjeve adekuate (konkluzioneve dhe rekomandimeve) për krijim të rrethanave të volitshme për pjesëmarje të grave në tregun e punës (me theks të veçant për gratë të bashkësive etnike jo shumicë).

Shkarko thirrjen e plotë më poshtë!

Thirrje__për_facilitator (1)