Tetovë-Tryezë e rumbullaktë

with No Comments

Më 29.06.2017, në Tetovë, АNTIKO në partneritet me CARE Gjermani, Luksemburg, realizoi  tryezën e parë të rrumbullaktë me partnerët social në temë “Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për përfshirjen e grave të bashkësive etnike joshumice në tregun e punës ”
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të institucioneve relevante, zhvillimi i diskutimeve, konkluzionet, rekomandimet, si dhe pjesemarrja e mediave ishin ne nivelin i priteshmerive tona. Dhjetë (10) ngjarjet e planifikuara – tryeza të rrumbullakta, debate dhe ndëgjime publike me përfaqësues të institucioneve relevante, partnerët social dhe qytetarët është pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit të BE-së “Përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës’’.

ANTIKO është përfitues i grantit institucional CIVICA Mobilitas.