Shtip-Tryeza e dytë e rumbullaktë

with No Comments

Më 11 korrik 2017 në Shtip u zhvillua raundi i dytë me temën: “Takim motivues për përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”. Një numër i madh i pjesëmarrësve të pranishëm dhe të interesuar të cilët me diskutimet e tyre dhanë një atmosferë pune të veçantë. Mbulimi mediatik i ngjarjes së mbajtur në kuadër të projektit të BE Përfshirja e grave nga komunitetet etnike në tregun e punës. ANTIKO është përfituesi i granteve institucionale të Civica Mobilitas.