Shkup-Tryeza e dytë e rumbullaktë

with No Comments

Më 14 korrik 2017, në sallën e Sh.F. “Braqa Ramiz Hamid”, zhvilluam raundin e dytë,  tema-Takimi Motivues për përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës. Diskutim dinamik, atmosferë pune dhe mbulim mediatik i ngjarjes së mbajtur në kuadër të projektit të BE Përfshirja e grave nga komunitetet etnike në tregun e punës. ANTIKO është përfituesi i granteve institucionale të Civica Mobilitas.