Ftesë për konferencën përmbyllëse me moton “Ajo ndërton ardhmëri”

with No Comments

Më 05.07.2017 (e mërkurë) me fillim në ora 11:00 në Hotel Holidej In, në Shkup IQF ANTIKO dhe CARE Gjermania / Luxembourg organizon konferencen përmbyllëse të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike jo shumice në tregun e punës” i financuar nga BE dhe drejtuar nga Sektori i finasimit qendrore dhe kontraktimit te Ministrise se financave te R. Maqedonise.
Në Konference do të prezentohen aktivitetet e zbatuara, rezultatet e arritura, sfidat, rekomandimet dhe konkluzione në lidhje me pozitën e grave në tregun e punës, me theks të veçantë Të gratë nga bashkësitë etnike pakicë.

Të interesuarit i ftojmë të na bashkangjiten!
IQF ANTIKO eshte shfrytezues i Grantit Institucional CIVICA Mobilitas.