Tetovë-Tryeza e dytë e rumbullaktë

with No Comments

Më 6 qershor 2017, në Tetovë,e mbajtëm tryezën e dytë të rrumbullakët me temën: “Takimi motivues për përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”. Veprimtaria u mbajt në kuadër të projektit të BE-së Përfshirja e grave nga komunitetet etnike në tregun e punës. ANTIKO është përfituesi i granteve institucionale të Civica Mobilitas.