ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАЦИЛИТАТОР (ОЛЕСНУВАЧ)

Повик за ангажирање на фацилитатор (олеснувач) на настани организирани за споделување на информации и воспоставување на дијалог со социјалните партнери во областа на вклучувањето на жените од немнозинските етнички заедници во пазарот на трудот во општините Скопје, Тетово, Битола, Куманово и Штип.

CARE Deutschland/Luxembourg и Здружението Женска Граѓанска Иницијатива АНИТКО од Скопје бараат заинтересирани експерти/ки кои поседуваат експертиза за фацилитирање на настани наменети за споделување на информации – воспоставување на дијалог со засегнати страни за изнаоѓање на адекватни решенија (заклучоци и препораки) за создавање на овозмувачка околина за вклучување на жените на пазарот на трудот (со посебен акцент на жените од немнозинските етнички заедници.

За да го преземете повикот кликнете на линкот ToR_повик_за_фацилитатори_MAC