АКТИВНИ МЕРКИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

со Нема коментари

  ОБУКИ – ОБУКА ЗА ПОБАРУВАНИ ЗАНИМАЊА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2017 МЕРКА 3. 3.Б) ОБУКА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАНИ ЗАНИМАЊА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВАЖИ ОД 07.08.2017 ДО 31.12.2017 ПРЕТПРИЕМНИШТВО – САМОВРАБОТУВАЊЕ … Прикажи повеќе

Спроведување обука за државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ на тема: “Родова едукација”

со Нема коментари

ОХРИД 01.06.2017 ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ  Втор ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ и од Локалните Центри за вработување на Скопје, Куманово, Битола, Штип и Тетово; како … Прикажи повеќе

Спроведување обука за државни службеници на тема: “Родова едукација”

со Нема коментари

Охрид 31.05.2017 Во моментов го спроведуваме првиот ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ и од Локалните Центри за вработување на Скопје, Куманово, Битола, Штип и … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,15,16-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вештини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Тетово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Тетово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,07,08,-09,10.02.2017 година во Куманово се одржа четри дена обуки на тема: „Родови концепти“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,19,20-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Комуникациски и меки вестини“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа … Прикажи повеќе

Куманово Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,28,29-12.2016 година во Куманово се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – на … Прикажи повеќе

Штип Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,26,27-12.2016 година во Штип се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – … Прикажи повеќе

Штип Воспитно-креативни работилници за деца

со Нема коментари

На ,19,20-12.2016 година во Штип се одржа два дена обуки на тема: „Кариерно советување“, посветена на жените од немнозинските етнички заедници. Паралелно со овие активности, беа одржани и креативни работилници за децата на мајките кои учествуваат во обуката. Децата беа – … Прикажи повеќе

1 2 3 4 6